Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 881002
 • Do końca roku: 193 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

II Szkolny Konkurs Kompozytorski

Moja Muza 2024 - wydłużenie terminu zgłoszeń do piątku 12 kwietnia!
 
Drodzy uczniowie, wydłużyliśmy termin zgłoszeń do konkursu kompozytorskiego o tydzień. Do najbliższego piątku macie jeszcze czas na dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z zapisem nutowym lub nagraniem wideo Waszych utworów.
 
Czekamy na Wasze kompozycje, których wysłuchamy podczas finału konkursu we czwartek 18 kwietnia!
 
 

REGULAMIN

II SZKOLNEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

 1. Organizatorem II Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego Moja Muza jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.
 3. Cele Konkursu:

♪ rozbudzanie chęci tworzenia własnej muzyki wśród dzieci i młodzieży,

♪ rozbudzanie kreatywności i wyobraźni muzycznej uczniów,

♪ prezentacja twórczości uczniów.

Nazwa konkursu to gra językowa. Wykorzystuje ona zbieżność brzmienia słowa muza, które ma różne znaczenia. Jedno z nich wywodzi się z mitologii i w szerokim ujęciu odsyła do natchnienia potrzebnego twórcy do stworzenia dzieła. Drugie natomiast funkcjonuje w słownictwie młodzieżowym i odnosi się do samej muzyki.

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach.

GRUPA I: klasy I-III cyklu 6-letniego, klasy I-II cyklu 4-letniego

GRUPA II: klasy IV-VI cyklu 6-letniego, klasy III-IV cyklu 4-letniego

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podziału na grupy. W przypadku wspólnego autorstwa wybór grupy należy dostosować do uczestnika starszej klasy.

 1. Konkurs jest dwuetapowy.

ETAP I: skomponowanie własnego utworu muzycznego i utrwalenie go w formie zapisu nutowego lub audiowizualnego.

ETAP II: wykonanie zgłoszonego utworu podczas przesłuchań konkursowych na żywo w obecności komisji konkursowej.

 1. Zgłoszenia:

  Uczestnik dostarcza uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z utworem muzycznym własnego autorstwa utrwalonym w postaci zapisu nutowego lub audiowizualnego w nieprzekraczalnym terminie do piątku 5 kwietnia 2024 r. (włącznie) pocztą elektroniczną na adres mailowy ostrowska.m@ssmsokolka.pl bądź osobiście Koordynatorom Konkursu (Pani Marlenie Ostrowskiej, Panu Róbertowi Jurčo i Pani Monice Onichimiuk) lub do sekretariatu Szkoły.
 2. Organizator powoła Komisję Konkursową, która na podstawie zgłoszeń zakwalifikuje Uczestników do drugiego etapu konkursu i oceni ich podczas przesłuchań konkursowych.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się we czwartek 18 kwietnia 2024 r. Szczegółowy harmonogram wraz z listą zakwalifikowanych Uczestników zostanie wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r.
 4. Utwór wykonywany podczas przesłuchań konkursowych powinien być zgodny z zapisem dołączonym do zgłoszenia (nuty lub nagranie audiowizualne).
 5. Nagrody:

Dla wszystkich Uczestników i Wykonawców przewidziane są pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wybrane nagrodzone kompozycje zostaną wykonane podczas koncertu z okazji Dnia Otwartego Szkoły.

 1. Uczestnik komponuje utwór muzyczny na dowolną obsadę wykonawczą (instrument lub głos solo, zespół instrumentalny, wokalny lub wokalno-instrumentalny).
 2. Uczestnik zgłasza utwór muzyczny własnego autorstwa. Dopuszcza się także zgłoszenia utworów o wspólnym autorstwie Uczniów, które powinno być odpowiednio odnotowane w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Każdy Uczeń może zgłosić do Konkursu utwór muzyczny o czasie trwania od 1 do 5 minut. Dopuszcza się zgłoszenie maksymalnie jednego utworu skomponowanego przez danego autora. Uczestnik może zgłosić także drugi utwór, jeśli jest jego współautorem wraz z innym Uczestnikiem.
 4. W przypadku zastosowania tekstu w zgłaszanym utworze muzycznym, Uczestnik może sam wymyślić słowa lub skorzystać ze słów innego autora lub autorów, co powinno być wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym.
 5. Podczas przesłuchań konkursowych Uczestnik może wykonać utwór samodzielnie lub powierzyć wykonanie innym osobom wybranym spośród Uczniów, Nauczycieli oraz Sympatyków Szkoły.
 6. Uczestnik może konsultować się z Nauczycielami oraz Koordynatorami Konkursu w sprawie pracy nad utworem i sposobem jego zapisu, a także na temat przygotowania do wykonania utworu podczas przesłuchań konkursowych.

 

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Marlena Ostrowska ostrowska.m@ssmsokolka.pl

Róbert Jurčo jurco.r@ssmsokolka.pl

Monika Onichimiuk onichimiuk.m@ssmsokolka.pl

 

ZAŁĄCZNIK: Formularz Zgłoszeniowy