Ogłoszenie wyników otwarcia ofert w przetargu nr 2