O szkole

Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z Gminy Sokółka i okolicznych gmin rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia.
W szkole realizowane są zajęci nauki gry na instrumencie, zbiorowe lekcje z rytmiki, nauki o muzyce, kształcenia słuchu oraz zespołów muzycznych objętych ramowym planem nauczania. Ważnym elementem pracy szkoły jest działalność koncertowa oraz współpraca z instytucjami kulturalnymi i placówkami oświatowymi.
Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce powstała na mocy porozumienia podpisanego 19 maja 2018r. przez Panią Ewę Kulikowską Burmistrz Gminy Sokółka jako organu założycielskiego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 29 maja 2017r. Rada Miejska w Sokółce podjęła uchwałę powołującą szkołę do życia z dniem 1 września 2018r..
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018, pierwszego w historii szkoły, miała miejsce 4 września 2017r.
W uroczystości, którą poprowadził pierwszy dyrektor szkoły Dariusz Jacek Drewnowski, wzięło wielu znamienitych gości na czele z Panią Burmistrz Ewą Kulikowską oraz dzieci, rodzice i nauczyciele. Pedagodzy po części oficjalnej zaprezentowali możliwości swoich instrumentów, uświetniając pierwsze chwile działalności szkoły.

Prowadzimy kształcenie w I stopniu na instrumentach:

  • flet
  • klarnet
  • waltornia
  • puzon
  • akordeon
  • saksofon
  • skrzypce
  • fortepian
  • trąbka
  • gitara