Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce
ul. Mickiewicza 2a
16-100 Sokółka
tel. 85 711 28 17

e-mail: ssmsokolka@gmail.com

Inspektor Ochrony danych Osobowych: Alicja Surel, e-mail: iod.ssmsokolka@gmail.com

Godziny pracy sekretariatu:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 (od 16 sierpnia).