HARMONOGRAM badań wstępnych na rok szkolny 2019/2020

Powiększ obraz

Szanowni Państwo,

Publikujemy harmonogramy badań wstępnych kandydatów na uczniów szkoły muzycznej na rok szkolny 2019/2020.

Imienny harmonogram przesłuchań jest wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Uwaga!

KAŻDEGO kandydata obowiązują 3 dni badań (27, 29 i 30 MAJA)!

Na badania należy stawić się 15 minut wcześniej!

 

Jako pierwsze odbędą się badania ogólnomuzyczne – 27 maja 2019 w poniedziałek.

Tego dnia kandydat wchodzi do jednej sali (sala nr 6 lub 10)  na badania o ustalonej w harmonogramie godzinie. Przesłuchania trwają ok. 10 min na osobę.

Harmonogramy do pobrania poniżej.

27 maja BADANIE UZDOLNIEŃ OGÓLNOMUZYCZNYCH

Następnie w środę 29 maja i czwartek 30 maja, odbędą się badania uzdolnień fizycznych i manualnych.
W tych dniach kandydat wchodzi do dwóch sal (sala nr 4 i 6). Kandydat jest przydzielony na tę samą godzinę do obu sal, tylko kolejność wejścia do sali się zmienia.
Harmonogram przesłuchań w obu tych dniach wygląda podobnie.

29 MAJA badanie uzdolnień fizycznych i manualnych

30 MAJA badanie uzdolnień fizycznych i manualnych

W razie pytań, jesteśmy dostępni pod nr tel. 85 711 28 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00