Dodatkowa rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Powiększ obraz

SSM I st. w Sokółce ogłasza drugi nabór kandydatów do szkoły! ?

Prosimy o składanie dokumentów do 22 sierpnia 2018 r.

Wymagane dokumenty:

– zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauczania szkole muzycznej,
– deklaracja rodziców,
– kwestionariusz zgłoszenia kandydata do szkoły do pobrania: kwestionariusz zgłoszenia kandydata do_szkoły_muzycznej SOKÓŁKA_2018

SSM I st. w Sokółce kształci dzieci i młodzież w cyklu czteroletnim i sześcioletnim. Oznacz to, że program nauczania jest realizowany w ciągu 4 lub 6 lat.
W cyklu sześcioletnim mogą rozpocząć dzieci w wieku 6 do 10 roku życia, a w cyklu czteroletnim w wieku 8 do 16 roku życia.
Rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas instrumentów:
– trąbka
– puzon
– waltornia/róg
– flet
– klarnet
– saksofon
– akordeon
– skrzypce
– fortepian
– gitara
O przyjęciu do szkoły decydują wyniki badania przydatności kandydatów, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach. Badania kandydatów odbędą się 27 sierpnia 2018 r.
Kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki, którą zaśpiewają.