Jesteś tutaj:

Czytaj więcej o: Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz rodziców na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2019/2020 , która odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 16:00 na sali koncertowej (średnia sala gimnastyczna).

Czytaj więcej o: Dodatkowy nabór uczniów

Dodatkowy nabór uczniów

Dyrektor SSM I st. w Sokółce ogłasza dodatkowy nabór uczniów do szkoły muzycznej na rok szkolny 2019/2020 na wybrane instrumenty. Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na instrumentach głównych takich jak: waltornia, trąbka, akordeon, klarnet i flet.

Wnioski o przyjęcie do szkoły, należy składać do 14 sierpnia 2019 r. w sekretariacie, ul. Mickiewicza 2a, pok. 17. Plik można pobrac poniżej.

Przesłuchania ogólnomuzyczne i fizyczno-manualne kandydatów na wyżej wymienione instrumenty, odbędą się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej o: UWAGA! Zmiana godzin pracy sekretariatu

UWAGA! Zmiana godzin pracy sekretariatu

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym – do 15 sierpnia, sekretariat będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Sekretariat.

Czytaj więcej o: LISTA osób przyjętych na rok 2019/2020

LISTA osób przyjętych na rok 2019/2020

Szanowni Państwo,

już jest dostępna lista osób przyjętych na rok szkolny 2019/2020 z przydziałem na instrument i cykl.

Lista jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Czytaj więcej o: HARMONOGRAM badań wstępnych na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM badań wstępnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

Publikujemy harmonogramy badań wstępnych kandydatów na uczniów szkoły muzycznej na rok szkolny 2019/2020.

Imienny harmonogram przesłuchań jest wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Uwaga!

KAŻDEGO kandydata obowiązują 3 dni badań (27, 29 i 30 MAJA)!

Na badania należy stawić się 15 minut wcześniej!

 

Jako pierwsze odbędą się badania ogólnomuzyczne – 27 maja 2019 w poniedziałek.

Tego dnia kandydat wchodzi do jednej sali (sala nr 6 lub 10)  na badania o ustalonej w harmonogramie godzinie. Przesłuchania trwają ok. 10 min na osobę.

Harmonogramy do pobrania poniżej.

27 maja BADANIE UZDOLNIEŃ OGÓLNOMUZYCZNYCH

Następnie w środę 29 maja i czwartek 30 maja, odbędą się badania uzdolnień fizycznych i manualnych.
W tych dniach kandydat wchodzi do dwóch sal (sala nr 4 i 6). Kandydat jest przydzielony na tę samą godzinę do obu sal, tylko kolejność wejścia do sali się zmienia.
Harmonogram przesłuchań w obu tych dniach wygląda podobnie.

29 MAJA badanie uzdolnień fizycznych i manualnych

30 MAJA badanie uzdolnień fizycznych i manualnych

W razie pytań, jesteśmy dostępni pod nr tel. 85 711 28 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00

 

Czytaj więcej o: DOROCZNY Koncert Uczniów

DOROCZNY Koncert Uczniów

Już po raz drugi 20 maja 2019 r. odbył się Doroczny Koncert Uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce. Społeczność uczniowska wraz z rodzicami, gronem pedagogicznym, dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi, wspólnie świętowali kolejny rok powstania szkoły. Koncert miał miejsce w siedzibie szkoły mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 2a w Sokółce. W części oficjalnej, wszyscy obecni na uroczystości, upamiętnili minutą ciszy pamięć zmarłej nauczycielki szkoły muzycznej – Pani Bożeny Rudź, a koncert został dedykowany jej osobie. Na scenie wystąpili reprezentanci każdego instrumentu, który jest w ofercie edukacyjnej szkoły. Uczniowie pokazali swoje umiejętności, zbierając przy tymi gromkie oklaski i zachwyt publiczności. Na zakończenie wieczoru wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Czytaj więcej o: Klasa saksofonu na warsztatach

Klasa saksofonu na warsztatach

25 kwietnia uczniowie klasy saksofonu Pana Wojciecha Ślusarskiego wzięli udział w warsztatach
saksofonowych organizowanych przez PSM I stopnia im. J.S. Bacha w Grajewie.
Warsztaty prowadziła dr Alina Mleczko, profesor UMFC.
Czytaj więcej o: REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, że można już składać wnioski do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2019 r. do godz. 17:00.

Druk można pobrać poniżej.

Wniosek kandydata o przyjęcie do SSM I st. w Sokółce 2019_2020

Niezbędne dokumenty

W sekretariacie SSM I st., pok. 17 wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki;*

2) kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

*UWAGA! Warunkiem dopuszczenia kandydata do badania uzdolnień (rekrutacji) jest dołączenie do Wniosku zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku, jeżeli dziecko kończy w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat, w przypadku jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dodatkowe konsultacje

Szkoła organizuje dwa spotkania – konsultacje dla rodziców i kandydatów do szkoły przybliżające zasady i sposób prowadzenia
badań predyspozycji do nauki w szkole muzycznej.

Odbędą się one 18 maja 2019 w godzinach:

9:30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 6 do 10 lat

10 :30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

Badania przydatności

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki badań przydatności kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji do nauki gry na instrumentach.
Każdy kandydat powinien przygotować piosenkę, którą zaprezentuje podczas badań.

Badania odbędą się:

27 maja 2019 – badania uzdolnień ogólnomuzycznych

29 i 30 maja 2019 –  badanie predyspozycji fizycznych i manualnych do gry na wybranym instrumencie.

Godziny rozpoczynania badań z podziałem kandydatów na sale zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
SSM I stopnia w dniu 24 maja 2019r. Prosimy o osobiste sprawdzenie godziny rozpoczynania badań – informacje nie będą
podawane telefonicznie.

Kandydata obowiązują dwa lub trzy dni badań.

Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na badaniach.

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

W dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja sekretariat będzie zamknięty.

 

Czytaj więcej o: Saksofonistka Kamila Grynczel stanęła na podium

Saksofonistka Kamila Grynczel stanęła na podium

Już po raz 22. miał miejsce Festiwal Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej. W tym roku festiwal odbył się
w dniach 11-13 kwietnia 2019 r., na którym łącznie wystąpiło 177 solistów z 46 szkół muzycznych z całej Polski.

Uczestników oceniała Komisja Artystyczna w składzie: panie Krystyna Gołaszewska i Alina Mleczko
oraz panowie Mariusz Niepiekło i Krzysztof Zbijowski.

W pierwszym dniu festiwalu zaprezentowali się fleciści i saksofoniści w trzech grupach wiekowych.

Miło nam poinformować, że nasza uczennica – Kamila Grynczel z klasy I saksofonu Pana Wojciecha Ślusarskiego
otrzymała III Miejsce w pierwszej grupie!

Serdecznie gratulujemy Laureatce i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Czytaj więcej o: Przypomnienie o dniach dyrektorskich

Przypomnienie o dniach dyrektorskich

Drodzy rodzice i uczniowie!

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły muzycznej następujące dni:

  • 29 kwietnia 2019
  • 30 kwietnia 2019
  • 2 maja 2019

są dniami dyrektorskimi, czyli wolnymi od zajęć dydaktycznych  🙂

W tych dniach sekretariat szkoły muzycznej będzie zamknięty.

Czytaj więcej o: LISTA UCZESTNIKÓW I Szkolnego Konkursu Instrumentalnego „Kraina Dźwięków”

LISTA UCZESTNIKÓW I Szkolnego Konkursu Instrumentalnego „Kraina Dźwięków”

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy kolejność występujących na I Szkolnym Konkursie Instrumentalnym.

KRAINA DŹWIĘKÓW

24.04.2019r. – godz. 14:30

Kolejność występujących:

I kategoria

1. Natalia Górska – skrzypce

2. Gabriel Orzechowski – fortepian

3. Roksana Anna Biegańska – waltornia

4. Emilia Matelska – flet

5. Kamila Grynczel – saksofon

6. Julia Dziakowska – skrzypce

7. Natalia Nierod – klarnet

8. Julia Poźniak – trąbka

9. Emilia Rakieć – saksofon

10. Olga Hanczaruk – flet

11. Nikola Żukiewicz – fortepian

12. Kornelia Kiszkiel – waltornia

13. Maciej Rudź – akordeon

14. Patrycja Mazurczyk – klarnet

15. Lena Hanczaruk – skrzypce

 

II kategoria

1. Emilia Górska – fortepian

2. Michalina Kossakowska – klarnet

3. Aurelia Pigiel – flet

4. Augustyn Jackiewicz – akordeon

5. Aleksandra Żukiewicz – fortepian

6. Julia Anastazja Dębko – skrzypce

7. Łukasz Szydłowski – puzon

8. Karolina Zalewska – klarnet

9. Martyna Aniśko – waltornia

10. Diana Owsiejko – flet

11. Michał Januszkiewicz – fortepian

Ogłoszenie wyników nastąpi przed koncertem rozpoczynającym Dzień Otwarty o godz. 16:30, podczas którego zaprezentują się laureaci konkursu.

Do góry