Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 586250
  • Do końca roku: 225 dni
  • Do wakacji: 35 dni

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Nasi uczniowie wśród nagrodzonych przez Burmistrza Sokółki

5 grudnia 2019 r. w Kawiarni "Lira" w Sokółce, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Burmistrz Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnionych zostało 27 osób, a wśród nich także uczniowie SSM I st. w Sokółce.

Wegług regulaminu, nagrodę może otrzymać uczeń lub osoba dorosła, która odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.  O ich przyznanie może wnioskować każda szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury.

Uczennicze szkoły muzycznej, które otrzymały nagrodę, to:

- Martyna Aniśko, kl. III waltorni

- Kornelia Koper, kl. II waltorni

- Joanna Łopatecka, kl. II klarnetu

- Kamila Grynczel, kl. II saksofonu

oraz Małgorzata Piasecka z kl. III sksofonu, która nominowana została przez SP nr 2 z Odziałem Integracyjnym w Sokółce, gdzie osiąga sukcesy w dzidzinie wokalnej.

Poza uczniami, podziękowania otrzymali również pedagodzy, którzy wyróżniają się dużym zaangażowaniem w rozwój artystyczny młodzieży.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemyi życzymy dalszych sukcesów Uśmiech