Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 749638
  • Do końca roku: 91 dni
  • Do wakacji: 264 dni

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Supraślu

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CEA w Supraślu służy wsparciu społeczności szkolnictwa artystycznego w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pracującym w szkołach muzycznych i plastycznych oraz bursach szkolnictwa artystycznego w regionie warmińsko – mazurskim i podlaskim.

SPPP CEA oferuje wsparcie w rozpoznawaniu psychologicznych uwarunkowań artystycznego i psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz w diagnostyce zaburzeń. Służy też pomocą w pokonywaniu kryzysów sytuacyjnych i rozwojowych, konstruktywnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu skutecznej profilaktyki. Zapewnia również pomoc terapeutyczną w zakresie problemów doświadczanych w szczególności przez uczniów szkół plastycznych.

Celem działalności Poradni jest również propagowanie wiedzy o psychologicznych i pedagogicznych aspektach edukacji artystycznej, w tym w szczególności kształcenia plastycznego, prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, oraz wsparcie i integrowanie środowiska pedagogów i psychologów pracujących w szkolnictwie artystycznym w regionie.

Poradnia oferuje

Uczniom i Rodzicom:

• diagnozę predyspozycji, uzdolnień, funkcji poznawczych związanych z percepcją wzrokową i aktywnością plastyczną, zdolności twórczych, stylów uczenia się, ryzyka depresji, inteligencji, osobowości i temperamentu, odporności na stres,
• wsparcie i pomoc terapeutyczną w sytuacjach kryzysowych (zdrowie psychiczne, problemy adaptacyjne, doświadczanie przemocy),
• wsparcie Rodziców w roli wychowawczej,
• wsparcie Uczniów w rozwoju artystycznym, m.in. coaching realizacji projektów plastycznych,
• pomoc w określeniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i artystycznych oraz wskazanie sposobów ich pokonywania, doradztwo zawodowe,
• warsztaty i treningi (tematyka: umiejętności społeczne, asertywność, radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, samoocena i poczucie własnej wartości, planowanie, organizacja czasu i nauki własnej, relacje z rówieśnikami i rodzicami, twórcze myślenie i szukanie inspiracji w działalności plastycznej, dbanie o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, autoprezentacja podczas egzaminów i prezentowania własnych prac, inne).

Wychowawcom i Nauczycielom:

• konsultacje dotyczące dostosowań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• wskazówki dotyczące rozwiązywania konfliktów w klasie i innych problemów wychowawczych,
• pomoc w budowaniu współpracy z rodzicami,
• profilaktyka i rozpoznawanie ryzyka wypalenia zawodowego.

Dyrektorom szkół:

• wsparcie w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
• wsparcie w zakresie planowania i podejmowania działań wychowawczo - profilaktycznych,
• wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, np. przemoc,
• wsparcie procesów rekrutacji i adaptacji w szkole uczniów szkół plastycznych.

 

W Poradni można bezpłatnie skorzystać z konsultacji, otrzymać diagnozę, specjalistyczną opinię, skorzystać z pomocy terapeutycznej, zorganizować dla swojej szkoły szkolenie rady pedagogicznej, warsztat, seminarium tematyczne, poczuć się bardziej kompetentnie dzięki spotkaniom i rozmowom.

Możliwe formy współpracy:
➔ konsultacje telefoniczne, online za pomocą komunikatorów typu Skype, Messenger (preferowane), konsultacje osobiste,
➔ warsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i rodziców (preferowane online),
➔ badanie dziecka, sporządzenie opinii specjalistycznej,
➔ krótkoterminowa psychoterapia (preferowana online).

Poradnia prowadzi również działalność badawczą, propaguje dobre praktyki, oferuje wsparcie merytoryczne.
Współpracuje z regionalnymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie dostosowań form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działa w sieci specjalistycznych poradni dla szkół artystycznych w całej Polsce.

 

Kontakt

Małgorzata Mozerys-Ćwikła

psycholog, psychoterapeuta

wtorek: godz. 8.00 - 11.00
piątek: godz. 12.00 - 15.00

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej w Supraślu
Plac Tadeusza Kościuszki 1, 16-030 Supraśl
tel. 085 718 32 16, tel. kom. 501 726 813
e-mail: mozeryscwikla@cea.art.pl
Skype: SPPPCEASuprasl