Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 383969
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: 4 dni

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Zasady pracy w SSM I st. w Sokółce

Od 8 lutego 2020 r. wprowadza się zmiany dotyczące funkcjonowania szkoły:

1. Wszystkie klasy mające zajęcia grupowe tj. kształcenie słuchu, chór, audycje muzyczne, rytmika, zespół wokalny, zespół ludowy, zespół kameralny, gra a vista, mają zajęcia zdalne, czyli w dalszym ciągu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Przedmioty indywidualne , tj. instrument główny, fortepian dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem, mogą być realizowane w sposób hybrydowy (jedna lekcja stacjonarna, jedna zdalna). Warunkiem takiej realizacji zajęć jest zgoda nauczyciela i rodzica (rodzic powinien uzupełnić załącznik nr 1 do regulaminu i przekazać do sekretariatu) oraz niekolidowanie zajęć z lekcjami grupowymi. Po lekcji instrumentu uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę.
3. Lekcje odbywają się zgodnie z planem. W sytuacji trudności w dostosowaniu się do obowiązującego rozkładu zajęć, możliwa jest zmiana terminu lekcji wymagająca porozumienia nauczyciela z rodzicem oraz akceptacji dyrektora.
4. Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu (np. fortepian) mogą ćwiczyć na terenie szkoły po uzgodnieniu terminów z dyrektorem.
5. Czas przebywania w szkole ogranicza się do niezbędnego minimum.
6. Kontakt z nauczycielami odbywa się za pomocą poczty e- mail. Adresy nauczycieli znajdują się na naszej stronie internetowej w menu głownym pn. "Kadra".
8. Przebywanie na terenie Szkoły wymaga bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych i bezpieczeństwa.

Regulamin dostępny poniżej.

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 29 stycznia 2021 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ( z póź. zm.) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID